Invitasjon til lunsjmøte torsdag 09. september kl 1200 på KRED

Tema på lunsjmøtet: Sparebank1Helgeland- Mulighetsstudien for Helgeland mot 2035, som SpareBank 1 Helgeland har utført sammen med Menon Economics. Studien ble utført våren/sommeren 2021, og funnene ble for første gang lagt fram under Drivkraftkonferansen...

Åarsmøte på KRED torsdag 27. mai kl 1200

Tema første del av lunsjmøtet: ÅRSMØTE FOR 2020 Tema andre del av lunsjmøtet: Lam fra Helgeland  – Kari Anne Bøkestad Andreassen Nytt fra BNFSommerjobb for ungdom over 15 år Brønnøy Næringsforum

Julelunsjen onsdag 16. desember 2020

Gaseller i 2020 Nå kan medlemmene i BNF bidra i myndighetenes arbeid med Kompensasjonsordningen for næringslivet Prosjektleder Are Trælvik og Testleder Carlos Gomez i Brønnøysundregistrene ønsker å teste ut det nye datasystemet BR har utviklet for å forenkle...

Lunsjmøte torsdag 3. desember kl. 1200 på KRED

Nå er det nok! Fylket har nok en gang foreslått å bygge ned vår videregående skole – dette må vi i lag kjempe for å få omgjort.  BNF inviterer til lunsjmøte torsdag 3. desember på Kred, der tema er det livsnødvendige utdanningstilbudet til ungdommene våre. ...

Invitasjon til lunsjmøte torsdag 5. november kl 1200 på KRED

Tilbudsstrukturen ved BVS Tilbudet på BNS slik ungdommene i regionen opplever det Hva ønsker ungdommen etter 10 klasse?Årsaken til at BVS er førstevalgetHvordan ser ungdommen på det å flytte til en annen by på HelgelandHybel livReiseavstanderNærhet til familie og...