Nå er det tøffe tak, men vi ønsker at så mye som mulig skal være som før når krisen er over.
Vi ber dere om å handle lokalt!
Vi er alle helt avhengig av vårt lokale næringsliv.
Vi må gjøre vårt for at flere kan fortsette å jobbe og at butikkene fortsatt er her når krisen går over.
Det er to viktige samfunnsfunksjoner vi er avhengige av nå. Det er de som jobber innenfor helse og de som jobber i dagligvarehandelen. De som tar vare på oss har ikke mulighet til å holde seg hjemme.