Brønnøy Næringsforum (BN) er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som samler Brønnøyregionens næringsliv.