Daglig leder John Arne Warholm
Styrets leder Solveig Johanne Busch Svendsen
Nestleder Steinar Johansen Lilleås
Styremedlem Ronny Andre Brekk
Styremedlem Kjell Rune Stavang
Styremedlem Renate Mathisen